Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi

Obchodní a občanské právo, Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Eva Barešová

působí v oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, podílela se na přípravě nového katastrálního zákona

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Za dobu účinnosti nového katastrálního zákona o nových prováděcích předpisů k němu se objevuje řada problémů a nejasností, vyvstává množství otázek.

Obsahem semináře bude zejména vyhodnocení zkušeností, upozornění na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí, odpovědi na složité otázky a objasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí.

Odborný program semináře:

 • katastr nemovitostí v občanském zákoníku a v katastrálním zákoně
 • předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku
 • změny v obsahu katastru nemovitostí (cenové údaje, nově ukládané listiny),
 • ukázky způsobu zápisu práv (např. stavba součástí pozemku, přídatné spoluvlastnictví, právo stavby, svěřenský fond)
 • stavba jako součást pozemku, stavba jako součást práva stavby, zápis údajů o budově, včetně vlastnického práva
 • rozestavěné budovy, dočasné budovy, jednotky, druhy zápisů práv (vklad, záznam a poznámka), zápisy jiných údajů
 • vkladové řízení, náležitosti návrhu na vklad (i elektronického), přílohy návrhu, zahájení vkladového řízení bez návrhu informace o plombě, služba sledování změn
 • přezkum soukromé listiny a veřejné listiny ve vkladovém řízení
 • lhůta pro rozhodnutí o povolení vkladu podle správního řádu (význam lhůty, po kterou nelze povolit vklad)
 • vyrozumění o provedeném vkladu (důkazní hodnota)
 • nové poznámky, poznámka spornosti zápisu a zásada materiální publicity
 • změny v poskytování údajů od 1. 1. 2016 (listinná a elektronická sbírka listin, listiny ze sbírky listin dálkovým přístupem)
 • digitalizace katastrálních map
 • revize údajů katastru nemovitostí (novela katastrální vyhlášky č. 87/2017 Sb.
 • přechodná ustanovení katastrálního zákona, odstraňování zápisů na nežijící nebo neznámé vlastníky
 • diskuse a odpovědi na dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit