Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2017 a novinky od roku 2018

Daně, účetnictví (třídenní seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Odborný program semináře:

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2017 a případné změny v uplatňování DPH od roku 2018 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti,
 • změny pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění,
 • vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb,
 • sazby daně a změny v této oblasti v roce 2016 a 2017,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny v roce 2017,
 • přiznávání daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn provedených v roce 2017,
 • uplatňování nároku na odpočet daně a změny v roce 2017,
 • změny v pravidlech pro opravu základu daně a opravu odpočtu daně,
 • vyrovnání a úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku,
 • režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho rozšíření v roce 2017,
 • správu DPH v tuzemsku a změny v roce 2017 (vymezení nespolehlivé osoby, rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění),
 • podáváním kontrolních hlášení v roce 2017 a výhled na rok 2018.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně a to zejména:

 • Aktuálně napříč zákonem o daních z příjmů k 
  • pohledávkám a zejména ke lhůtám pro odpis pohledávek v insolvenčním řízení
  • zdanění bezúplatných příjmů/darů – dar společníka do společnosti
  • daňovému režimu distribuce vybraných složek vlastního kapitálu
  • vybraným otázkám k majetku
  • zaměstnaneckým benefitům
  • daňovému zrcadlu vybraných Interpretací NUR (dotace, evidování majetku, nevyzvednuté dividendy)
 • Novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách účinné zejména od zdaňovacího období započatého v roce 2017 a 2018
  • A) dílčí schválené novely ZDP a ZoR k zákonu o
   – elektronické evidenci tržeb
   – regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
   – zvýšení podpory produktů na stáří
   – hazardních hrách
  • B) změny ZDP a ZoR v rámci schváleného „daňového balíčku“, zejména
   – úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek – mj. obce a kraje také v postavení mateřských společností při výplatě dividend
   – zpřesnění pravidel pro finanční leasing
   – výběr daně u vybraných příjmů daňových nerezidentů
   – narovnání podmínek nákladů na dopravu
   – nepeněžní vklad s doplatkem
   – odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /podnájemce, cese nájemní smlouvy/
   – nastavení doby odpisování nehmotného majetku jako minimální
   – vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby – odklon od vazby na účetnictví
   – daňové odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku
   – zpřesnění režimu zálohy na výplatu podílu na zisku

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2017, změnám v účetnictví platných od roku 2016 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2017 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • novelu zákona o účetnictví s účinností od 1. 1. 2016 (nové kategorizace účetních jednotek, nové kategorizace konsolidačních skupin, nové definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.), případné změny pro rok 2017
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2017 a 2018,
 • informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2017, například:
  • vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
  • vyplňování účetních výkazů,
  • sestavení přílohy k účetní závěrce,
  • cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
  • případné změny v účetních předpisech pro rok 2018,
  • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
  • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit