Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

WORK-LIFE BALANCE - Skloubení pracovního a osobního života zaměstnanců

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

náměstek pro legislativu MPSV, působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze, je členem Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády, podílel se na klíčových novelizacích pracovněprávních předpisů

Odborný program

S postupem času se objevují stále nové trendy v zaměstnávání, zaměstnavatelé stále více preferují spokojenost zaměstnanců i v jejich osobním životě, která se pochopitelně projeví lepší produktivitou práce. Přinášíme Vám zcela nově koncipovaný seminář, jehož součástí budou modelové situace, na nichž budou prezentovány nové trendy a moderní přístupy k zaměstnancům v oblasti zaměstnávání.

Program semináře:

  • Flexibilní formy zaměstnání
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Změny pracovní doby - stlačený pracovní týden, kratší pracovní doba, pružná pracovní doba
  • Homeworking, teleworking – „komunikace na dálku"
  • Osobní překážky v práci – mateřská a rodičovská dovolená a návraty do zaměstnání
  • Pracovní úlevy zaměstnanců pečujících o děti
  • Základní povinnosti zaměstnavatele
  • Zvýšená ochrana některých kategorií zaměstnanců
  • Aktuální judikatura

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit