Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vybrané oblasti věcných práv z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Jedná se o nově prezentované aktuální téma zpracované poprvé pro rok 2018, reagující na rychlý vývoj významné judikatury v oblasti věcných práv a legislativní změny v právní úpravě dovolání a rozhodování Nejvyššího soudu v oblasti náhrady nákladů řízení. V souvislosti se zákonem č. 296/2017 Sb. byly provedeny legislativní změny v oblasti dovolání mimo jiné i odejmutím přezkumu výroků o náhradě nákladů řízení dovolacím soudem.

V rámci semináře bude pozornost věnována vybraným konkrétním rozhodnutím pro jejich značný praktický dopad buď tím, že mění dosavadní judikaturu, nebo se jedná o výklad zcela nových právních institutů (se zaměřením na konkrétní praktické případy a postupy). V části věnované náhradě nákladů řízení budou shrnuty základní přístupy Nejvyššího soudu v rozhodovací praxi, kde již Nejvyšší soud nebude mít možnost přezkoumávat výroky o náhradě nákladů řízení. Část věnovaná dovolání bude zaměřena na vybrané otázky podávání dovolání v oblasti věcných práv se zaměřením na činnost senátu 22 Cdo a dovolání ve sporech z věcných práv.

Odborný program semináře: V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

 • A) Aktuální významná judikatura Nejvyššího soudu České republiky k věcným právům v novém
  • problematika „naléhavého právního zájmu“ se zaměřením na společné jmění manželů a podílové spoluvlastnictví
  • prolomení § 3028 odst. 2 o dosahu nového OZ na staré právní poměry
  • superficiální zásada a její praktické dopady
  • důkazní břemeno ohledně důsledků „dobré víry“
  • překážky likvidace spoluvlastnického vztahu a možnost oddálení zrušení spoluvlastnictví
  • přiměřená náhrada při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
  • vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu
  • zneužití práva - § 8
  • vypořádání společného jmění manželů - pravidlo tří let a vzájemná žaloba v řízení o vypořádání SJM
  • Intertemporální judikatura k přestavku a podstata přestavku u staveb zřízených před 1. 1. 2014 a po 1. 1. 2014
 • B) Principy rozhodování o náhradě nákladů řízení v oblasti věcných práv se zaměřením na soudní praxi Nejvyššího soudu České republiky
  • společné jmění manželů
  • podílové spoluvlastnictví
  • povolení nezbytné cesty
  • určování hranic pozemků
  • další vybrané obecné otázky rozhodování o náhradě nákladů řízení
 • C) Vybrané otázky podávání dovolání v oblasti věcných práv z hlediska judikatury Nejvyššího soudu České republiky a rozhodování o nich

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit