Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.06.2018
9.00 - cca 16.30
    —
18154

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář bude zaměřen na průřezové seznámení s významnou judikaturou Nejvyššího soudu v oblasti věcných práv zejména z hlediska hmotněprávní problematiky a tematicky a obsahově navazuje na seminář Vybrané oblasti věcných práv z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR,který proběhne 25. ledna 2018.

Předmětem semináře bude zejména výběr významných rozhodnutí Nejvyššího soudu v jednotlivých oblastech věcných práv, která mají značný praktický význam, se zaměřením na praktické souvislosti a konkrétní praktické využití. Zdůrazněna budou rozhodnutí, která byla publikována ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a rozhodnutí, a rozhodnutí, která byla podrobena ústavněprávnímu přezkumu v rámci řízení o ústavní stížnosti a jejichž obsah má potenciál výrazně ovlivnit právní a soudní praxi. Nebude se jednat o celkový výklad jednotlivých právních institutů, ale o zdůraznění základních judikatorních trendů v jednotlivých příslušných oblastech vykládajících novou právní úpravu. Půjde pak o přehled rozhodnutí, která nebyla v souhrnné podobě dosud systematicky uveřejněna a publikována.

Odborný program semináře:

 • Rozhodovací praxe se bude týkat zejména těchto oblastí:
  • povolení nezbytné cesty
  • zrušení a vypořádání (podílového) spoluvlastnictví a odkladu zrušení spoluvlastnictví
  • sousedská práva
  • společné jmění manželů
  • neoprávněné stavby
  • nabývání od neoprávněného
  • superficiální zásada
  • problematika staveb a pozemků
  • tzv. nabývání od neoprávněného
  • institutu tzv. přestavku
  • výkladu přechodných ustanovení v oblasti věcných práv
  • zrušení věcných břemen (služebností) pro změnu poměrů
  • neshody spoluvlastníků při správě společné věci
  • zákonného předkupního práva v režimu § 3056 obč. zák.
  • dobré víry v oblasti věcných práv

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit