Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

soudce Nejvyššího správního soudu, pedagog na Právnické fakultě UP

Odborný program

Jednou ze stěžejních legislativních událostí roku 2017 je nabytí účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a jeho dvou doprovodných zákonů. Tak jako v případě jiných předpisů upravujících činnost veřejné správy, je i při výkladu těchto předpisů nezbytné vycházet také z rozhodovací praxe správních soudů, zejména z judikatury Nejvyššího správního soudu. Tím spíše, že řada ustanovení nového přestupkového práva je přímou reakcí na judikaturu k předchozí právní úpravě.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví. V rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány základní pojmy a instituty předpisů upravujících trestání za správní delikty.

Samostatnou a významnou kapitolou je problematika procesněprávní úpravy, zahrnující mnohé speciální odchylky od obecné úpravy ve správním řádu.

Materie je tak velmi rozsáhlá a výrazně překračuje meze oboru. Judikatura soudů je zpracována a publikována z technických důvodů jen v malém rozsahu a není rychle a snadno dostupná. Je proto vhodné získat a udržovat průběžnou vědomost o tom, jaké otázky v pojednávaném oboru soudy ve správním soudnictví řešily a řeší.

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu institutů přestupkového práva, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře. Účastníci budou v  přednášce seznámeni se starší i zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím (dosud) nepublikovaným.

Základní téma semináře:

 • Obecné otázky odpovědnosti za přestupky
  • pojem přestupku podle nové právní úpravy
  • právní základy odpovědnosti za přestupky
 • Řízení ve věcech přestupků
  • zahájení a průběh řízení
  • dokazování
  • rozhodnutí ve věcech přestupků
 • Specifika soudního přezkumu ve věcech správního trestání
  • rozsah soudního přezkumu správních rozhodnutí ve věcech správního trestání
  • specifické projevy trestněprávních zásad v činnosti správních soudů (ne bis in idem, zákaz reformationis in peius, časová působnost trestních předpisů).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit