Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
23.10.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
25.10.2018 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
25.10.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
25.10.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
06.11.2018 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
06.11.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
06.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
08.11.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
08.11.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
09.11.2018 MS Excel - efektivně
13.11.2018 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
14.11.2018 MS Excel - efektivně
15.11.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
15.11.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
20.11.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
27.11.2018 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi
27.11.2018 Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
28.11.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
29.11.2018 Místní poplatky - nejčastější nesprávnosti v daňovém řízení
30.11.2018 Účetnictví vybraných účetních jednotek od A do Z
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe
04.12.2018 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
06.12.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
07.12.2018 MS Word - efektivně
07.12.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
13.12.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
19.12.2018 MS Word - efektivně

Nalezeno celkem 37 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit