Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
24.04.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o projednávané novele (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
25.04.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
26.04.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
14.05.2018 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
14.05.2018 Souběhy, smlouva o výkonu funkce a odměňování manažerů
16.05.2018 Autorský zákon - aktuálně
16.05.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
17.05.2018 Veřejná podpora v praktických příkladech
17.05.2018 Akciová společnost pod drobnohledem
17.05.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
17.05.2018 Věcný záměr nového civilního řádu soudního
21.05.2018 Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení, zajištění u vylučovacích nároků a nároků z odpůrčího práva
21.05.2018 Vybrané otázky medicínského práva
22.05.2018 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
23.05.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
24.05.2018 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
24.05.2018 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
28.05.2018 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
29.05.2018 Zákon o majetku státu
30.05.2018 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
31.05.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018
04.06.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
04.06.2018 Náhrada škody v podnikání
05.06.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
05.06.2018 Judikatura k obchodním korporacím za období 2017/2018
05.06.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
06.06.2018 Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální předpokládané rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
07.06.2018 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu
07.06.2018 Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)
11.06.2018 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
11.06.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
12.06.2018 Pozvánka ke kulatému stolu - zadávání veřejných zakázek: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
13.06.2018 Nová právní úprava soutěžního práva: soukromé vymáhání nároků aneb co praktického (ne)přinesl nový zákon?
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.06.2018 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
18.06.2018 Náhrada škody v podnikání
18.06.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
20.06.2018 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
27.06.2018 Promlčení práva

Nalezeno celkem 39 seminářů na 3 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit