Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
11.09.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe
18.09.2018 Veřejná prostranství
20.09.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
20.09.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
21.09.2018 Opatření obecné povahy
25.09.2018 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
02.10.2018 Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
02.10.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
04.10.2018 Zákon o vodovodech a kanalizacích
10.10.2018 Správní řád ve školství
11.10.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
11.10.2018 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
11.10.2018 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
16.10.2018 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
18.10.2018 Rodinné právo v praxi matrik
18.10.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
19.10.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
23.10.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
25.10.2018 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
25.10.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
25.10.2018 Právní aspekty integrace ve vzdělávání
25.10.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
26.10.2018 Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
30.10.2018 Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
01.11.2018 Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo?
01.11.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
06.11.2018 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
06.11.2018 Zákon o státní službě
06.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
06.11.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
06.11.2018 Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu
08.11.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
08.11.2018 Velká novela vodního zákona účinná od 1. ledna 2019
08.11.2018 Jak se připravit na kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů po zavedení GDPR
13.11.2018 Adaptace GDPR a zákon o zpracování osobních údajů - pokračování adaptace
13.11.2018 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
15.11.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
16.11.2018 Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi
20.11.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
20.11.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
22.11.2018 Zákon o majetku státu
23.11.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
26.11.2018 Ochrana soukromí zaměstnanců po zavedení GDPR a s ohledem na aktuální judikaturu Evropského soudu pro lidská práva
27.11.2018 Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům
27.11.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
27.11.2018 Jméno a příjmení v matriční praxi
29.11.2018 Soudní přezkum činnosti a nečinnosti správních orgánů - žalobní typy ve správním soudnictví a rozdíly v řízení o nich podle aktuální judikatury
29.11.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
30.11.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - zkušenosti s aplikací v praxi
04.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
04.12.2018 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích
04.12.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady po významné novele a s tím související změny procesů v aplikačním programu
05.12.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
06.12.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
06.12.2018 Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách
06.12.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
07.12.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
11.12.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
11.12.2018 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
13.12.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
13.12.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
14.12.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
18.12.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - první zkušenosti z aplikační praxe

Nalezeno celkem 63 seminářů na 5 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit