Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
14.12.2017 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.12.2017 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
14.12.2017 Procesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018
15.12.2017 Opravné prostředky ve správním řízení
19.12.2017 Velká novela stavebního zákona
19.12.2017 Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na další velkou novelu
11.01.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
23.01.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování
30.01.2018 Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
30.01.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
08.02.2018 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
15.02.2018 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
15.02.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
22.02.2018 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
27.02.2018 Veřejná prostranství
27.02.2018 Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom?
06.03.2018 Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
08.03.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
08.03.2018 Právo na informace vs. ochrana osobních údajů a registr smluv s přihlédnutím k novému evropskému nařízení GDPR
08.03.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
13.03.2018 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
13.03.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
16.03.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
20.03.2018 Velká novela stavebního zákona
22.03.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
27.03.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
05.04.2018 Účastníci řízení před a po "velké" novele stavebního zákona
10.04.2018 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GPDR
12.04.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
12.04.2018 Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018
12.04.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
17.04.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
17.04.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
19.04.2018 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
19.04.2018 Exekuční řízení s cizím prvkem
24.04.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
24.04.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
10.05.2018 Nový občanský zákoník a ochrana životního prostředí
15.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
15.05.2018 Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom?
17.05.2018 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
18.05.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
22.05.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
24.05.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe
29.05.2018 Zákon o majetku státu
29.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
31.05.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
31.05.2018 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
01.06.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
04.06.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.06.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
07.06.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
08.06.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi

Nalezeno celkem 54 seminářů na 4 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit