Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Účetní závěrka za rok 2017 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek

Daně, účetnictví - nezisková sféra (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

spoluautor účetní legislativy, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Cílem školení je vysvětlení a osvojení účetních postupů v souvislosti s dlouhodobým majetkem a vlastními zdroji v rámci přípravy účetní závěrky u vybraných účetních jednotek (to je zejména územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a organizačních složek státu). Seminář také klade důraz na zlepšení interpretačních dovedností účastníků. Účastníci budou samozřejmě také informováni o úpravách v účetnictví vybraných účetních jednotek účinných od ledna 2017, které by mohly mít dopad do účetní závěrky za rok 2017.

Seminář je určen především účetním pracovníkům, kteří mají zájem zlepšit své znalosti aplikace některých českých účetních standardů při přípravě účetní závěrky, především ČÚS 709 a ČÚS 710.

Osnova:

  • Základní předpoklady a zásady sestavování účetní závěrky – krátké zopakování
  • Některá ustanovení zákona o účetnictví upravující oblast DM a vlastních zdrojů a novelizovaná ustanovení relevantní pro účetní závěrku za rok 2017 pro VÚJ
  • Některá ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. upravující oblast DM a vlastních zdrojů s důrazem na závěrkové operace (sestavování účetní závěrky) a případná novelizovaná ustanovení relevantní pro účetní závěrku za rok 2017 u VÚJ
  • ČÚS 709 – Vlastní zdroje s důrazem na účetní závěrku
  • ČÚS 710 – DNM a DHM s důrazem na účetní závěrku
  • Krátce ke schvalování účetní závěrky VÚJ
  • Dotazy, diskuse

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit