Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

SEMINÁŘ A PANELOVÁ DISKUSE K UPLATŇOVÁNÍ A VZÁJEMNÝM VAZBÁM PŘEDPISŮ O DPH, DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2003 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V ROCE 2004
SEMINÁŘ JE OBSAZEN.

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.11.2003
9.00 - cca 17.00
    —
3093

MV CENTRUM
Na Strži 63, Praha 4

Doprava na místo
metrem trasa C, výstup stanice Pankrác

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Helena Kelblová

podílela se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho dosavadních novel v oblasti daňové uznatelnosti majetku v základu daně z příjmů u obchodních společností a družstev

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Výklad a diskuse budou zaměřeny zejména na:

:: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

Výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle platného zákona o DPH (včetně novely zákona o DPH, jejíž schválení i nabytí účinnosti předpokládáme do data konání semináře ) a na vazby zákona o DPH na zákon o daních z příjmů a účetnictví. Účastníci získají také informace o připravovaném zcela novém zákonu o DPH , jehož účinnost se předpokládá od května 2004. Výklad se bude týkat zejména těchto oblastí:

 • vymezení plátců daně a snížení limitu pro povinnou registraci plátců,
 • vymezení předmětu daně ve vazbě na zákon o daních z příjmů,
 • změny při vystavování daňových dokladů a jejich archivaci,
 • změny při stanovení základu daně a sazeb daně a jejich předpokládaný vývoj v roce 2004,
 • změny v odpočtu daně u osobních automobilů,
 • podmínky pro osvobození od daně (finanční činnosti, nájem nemovitostí),
 • úprava podmínek pro vracení daně zahraničním podnikatelům a turistům.

:: ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (včetně informací o novele) je zaměřen na zdanění příjmů obchodních společností a družstev:

 • Stručná informace o hlavních změnách zákona o daních z příjmů navrhovaných od roku 2004
  - změny navazující na připravovanou novelu zákona o účetnictví s předpokládanou účinností od 1. 1. 2004 (např. opětovné zavedení daňového odpisování nehmotného majetku, uplatnění oceňovacích rozdílů v základu daně),
  - implementace směrnic EU (zdanění dividend, fúze),
  - ostatní změny (např. změna sazby daně, zdanění promlčených závazků, prodej cenných papírů a majetkových účastí, zrušení srážkové daně u úrokových příjmů, zavedení 6. odpisové skupiny).
 • Výklad k uplatňování některých nákladů v základu daně z příjmů, ve vazbě na změny v účetních předpisech od roku 2003
  - např.: uplatňování účetních odpisů dlouhodobého majetku v souvislosti se zrušením účetního limitu pro odpisování včetně určení hranice technického zhodnocení, uplatnění odpisů oceňovacího rozdílu při nabytí majetku včetně goodwille (dříve opravná položka).

:: ÚČETNICTVÍ

Výklad zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů se soustředí na problematiku podvojného účetnictví u podnikatelů, zejména obchodních společností, družstev, státních podniků a fyzických osob účtujících v soustavě podvojného účetnictví.

 • Stručná informace o hlavních změnách zákona o účetnictví od roku 2004 a změny v navazujících vyhláškách vydávaných MF ČR k vedení podvojného účetnictví podnikatelů a změny v dalších účetních předpisech s vazbou na změny daňových předpisů,
 • Účetní závěrka roku 2003 ve vazbě na vyhlášku MF ČR k vedení podvojného účetnictví podnikatelů, například změny ve výkazech, způsoby vykazování a prezentace účetní závěrky, vymezení jednotlivých položek účetních výkazů, atd. včetně výkladu k závěrkovým účetním případům,
 • Výklad k vybraným komplikovanějším oblastem účtování, například účtování odložené daně z příjmů, kurzové rozdíly, opravné položky, rezervy atd. a aktuality z oblasti účetnictví.

Pozn.: SEMINÁŘ JE OBSAZEN.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit